Ewald, Johannes OTTENDE OPTRIN

OTTENDE OPTRIN

HOTHER OG GEVAR

HOTHER

Er det en Dyd, Gevar, at have sig noget forbeholdet ved sine Løfter?.. Hat.. hvor tungt er det i det mindste, at ikke turde aabne sig for sin Ven?..

GEVAR

Nu skal du kun tænke paa din Fader og din Broder, Hother.

HOTHER

Rett.. min Fader!.. Ha!.. og Atisle!.. Saa got! .. Viis mig dem endnu engang, de ynkelige, de blodige Billeder!.. Hvorledes de udstrække deres blege, deres skiælvende Hænder imod mig, og skrige til mig om Hævn... Min Fader!.. Ha!.. Døe, døe, døe skal du grusomme Rolf!.. Søn af den Grusomme!..

GEVAR

Min Hother!.. nu kiender jeg dig igien.. Imidlertid forlad dig paa mig!.. Saavit som det er mueligt, skal jeg sørge for, at du kan unde Rolf den Hvile, som er ham saa fornøden til Kamp.. Hothbrod blev ikke hævnet.. Han blev myrdet paa nye, om Rolf ved vor Forseelse døde sovende.. værgeløs..uvidende hvorfor..

HOTHER

Rolf at døe sovende!... Den ædle!.. den Helt! .. den Menneskeen!.. og jeg at have Deel deri! .. Ha!.. før være al Hævn forbandet!.. før evig

* 318

forbandet!... Ha! Hævn!... At Rolf skulde være saa ulykkelig at avles af min Faders Bane!.. og at hans Kiemper skulde strekke sin Arm ud for at dræbe Atisle!.. gavmilde, fromme, dydige Rolf!.. og at Hævngierrighed... Grusomme Nødvendighed!.. naar blev du Dyd?...

GEVAR

Da din Fader veltede sig i sit Blod, Hother!..

HOTHER

Jeg skal.. der har du min høire Haand.. ved alle Guder, ved Nanna, ved Dyden og alt, hvad der er mig helligt.. Jeg skal hævne ham.

GEVAR

Og hævne, som Hother.. Nu kan jeg forlade dig rolig.. Giengieldelsens Herre beskierme dig, og de retfærdige Guder give Lykke til dit Sværd!..1).