Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

TREDIE OPTRIN

HOTHER ALENE1)

Den Ædle!.. Havde Rolf saadanne mange.. og jeg ikke havde hvedset min Mimming, for at hævne Hothbrod.. sandelig Hiartvar skulde neppe denne gang blive Konge i Danmark.. og han fortiener ikke at være det.. Ingen Uædel kan herske over Dans Undersaatter.. og heller undrer det mig ikke, hvorfor de elske deres Konge saa høit, disse som boe paa Øerne og paa Halvøen.. Kan man see Skioldungen, og ikke beundre ham?.. Men hans Fader dræbte Hothbrod.. Ha!.. Rolf du maae døe!.. hvi sover du saa længe?.. hvi vogner du ikke medens jeg erindrer at din Fader dræbte Hothbrod?.. og du Atisle?... Men lad ham sove!.. Ja lad ham!.. Imidlertid vil jeg giøre dig Regnskab for mine fremmede Følelser.. Dig vil jeg fortælle det, hvorfor mit Hierte slaaer stærkt, naar jeg hører Klirret af Sverdene, du min Siels Udvalgte, og hvi jeg sukker naar jeg seer til Mimming... Jeg er uvis paa at behage dig, Strænge Nanna.. Mine Øine følger med dine, du Himliske, og søger Bifald i dem.. og finder den ikke.. Ha Nanna, men jeg er uskyldig.. og du maae ikke vende dine sorte tindrende Øine fra mig.. O I Stierner, som nu ere Vidner til, hvorledes hun knælende opløfter de snee-hvide.. de uskyldigste Arme mod Alfader, for Gevars Velog for mit.. hvorledes hun med Taarerfordrer af ham, at han skal beskierme mig!.. o værer da og Vidner til, at jeg intet foretager, som giør mig hende u værdig!... Men riv dig løs, min Siel, fra disse søde Forestillinger, og udrust dig med Hothbrods Død.. til Vrede.. til Kamp!.. men lad ham sove!... Ha!.. seer jeg ikke den nedrige, den krybende Hunding?..2). Som en Slange kommer han, der vil snige sig paa den sovende Krigsmand ... Han seer kun tilbage.. den Frygtsomme!..

* * 324