Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

FEMTE OPTRIN

HOTHER. SKULDE. HIARTVAR. GEVAR. HUNDING OG NOGLE SVENSKE KIEMPER

SKULDE1)

Ha!.. han lever endnu, Hagbarth?..

HOTHER

Hiartvar hold din rasende.. ved Thor, dersom hun giør mig vred, glemmer jeg at hun er Skulde ..Skate!

GEVAR

Har jeg ikke sagt dig?..

SKULDE

Skal han ikke døe?.. døe skal han, og døe trods denne Forræder!..

HOTHER

Og leve skal han, saalænge jeg vil, at han skal leve, trods dig og alle Helvedes Plage-Aander.. Uhyre..

SKULDE

Døe da du!.. 2)

GEVAR

Har jeg ikke sagt dig?..

SKULDE

Ha!.. hvad har du sagt mig?.. du har intet sagt mig.. Hiartvar, Hunding, Ubbe, Biørn, hvi staae i der, som de der frygtede?.. Rolf døe, og Hagbarth med ham!..3).

HOTHER

Om i var endnu engang saa mange, Nedrige..

GEVAR

Lad dig ikke forlede til Vrede, Hagbarth.. bød kun for dig!..

HIARTVAR

Hvilken sælsom Forvirrelse er denne4)? O i Guder!.. Kongen.

* * * * 329