Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

SIETTE OPTRIN

DE FORRIGE OG ROLF

ROLF

Hvorledes?.. hvilket Oprør!.. Hiartvar, min Ven Hiartvar, de vil dræbe dig..

HOTHER

Dine Vaaben, Konge!..

GEVAR

Ved Venskabs hellige Guder besværgerjeg dig, dine Vaaben, Søn af Helge!.. Snart, snart dine Vaaben, at jeg ikke dræber dig værgeløs..1) Ha! Tyran see op fra Niflsheim, og hyl over din kiereste Søns Død.. Du forhindrer mig?..

HOTHER

Lad din Bitterhed ikke overile dig med noget, som du siden fortryder, du Viise!..

GEVAR

Beste Ven!.. viisere end jeg!.. men at han da henter sine Vaaben!.. sine Vaaben!.. dens Søn som myrdede min Ven.. til den jeg giorde Eed.. men jeg vil overlade det til dig og til de retfærdige Guder.. Jeg vil flye for min Vrede!2). Ha, Venskab, ædleste Dyd, og du kan saasnart formørke Sielen!..

ROLF

Er da ingen, slet ingen, som vil oplyse mig om alt dette?..

HOTHER

Dine Vaaben, Rolf, uden at betænke dig længe, dine Vaaben!..3).

SKULDE

Bie!.. Jeg vil oplyse dig, Rolf!..

ROLF

Og hvorfor er du bevæbnet, min Syster?..

* * * 330
SKULDE1)

For at dræbe dig.. for at støde mit Sværd i dit Hierte, Søn og Broder af Urse..

HOTHER

Nei, Skulde, din Arm er ikke saa stærk som min..

ROLF

Ha Forræderske!.. hvorledes begriber jeg?.. Skulde vil dræbe mig. Hagbarth forsvarer..

HOTHER

Endnu engang, Rolf, betænk dig ikke til du døer!..

SKULDE

Jeg maatte rase!.. har da denne forbandede Troldkarl døvet alle eders Sværd; eller giort eder alle til Qvinder og mig alene til Mand?.. Falder an, eller flyer som Niddinger!2).

ROLF

Og du min Ven Hiartvar?..

SKULDE

Han er ikke din Ven; eller ved Frigga ikke min .. du har ingen Ven paa Jorden, uden denne Forræder!.. men døe, døe skal du alligevel.

HOTHER

Og jeg siger dig, at han er saa tryg bag ved mit Skiold, som Odin er paa Hvidskialf..

SKULDE

Vi vil see.. 3).