Ewald, Johannes SYVENDE OPTRIN

SYVENDE OPTRIN

VIGGO MED NOGLE DANSKE KIEMPER, OG DE FORRIGE

VIGGO

Ha Forrædere!.. til Lykke ædle Hagbarth!.. til Lykke!.. Saaledes Bølvise!.. den Gang traf du got..

* * * 331
HOTHER

Ved alt hvad helligt er, Hiartvar, dersom du opirrer mig længere.. Jeg vilde ugierne bryde den Eed jeg soer dig..

SKULDE

Vilde Guderne ikke agte din sidste Bøn meer, end jeg agter din Eed og dig..

ROLF1)

Siden det ikke kan være anderledes.. Agter ikke denne sværmende Mængde, tappre Venner.. Vi har en god Sag og gode Sverd, og Rolf fører eder an!..

VIGGO

Ak min Konge!..

ROLF2)

Kast dine Vaaben du Rasende og bed om Naade.. Eller flye i det mindste!..

SKULDE

Kaste Vaaben!.. bede om Naade!.. flye!.. Ha!..3) lær at kiende mig!..

VIGGO4)

Jeg traf dig ikke før, Skulde!.. Saa.. Tab da dine mordiske Vaaben..

SKULDE

Jeg er saaret..

ROLF

Ak du saarede min Søster, Viggo!

SKULDE

Men det er ægte Blod, som flyder.. Hal.. Hiartvar, dersom du ikke hævner mig!..

HIARTVAR

Ved Odin, jeg skal.. Intet Blod kan være mig kostbart, siden jeg har seet dit flyde..

* * * * 332
SKULDE

Men paa den Uægte skal du hævne det og paa ingen anden..

ROLF

Grusomme Søster!.. hvilken Ulykke!..

SKULDE

Ha!.. han ynker mig!.. fører mig afsides.. langt bort!.. Jeg svimler..

HIARTVAR

Jeg viger.. for et Øieblik.. men skielv Rolf, og skielver alle I som ere Skyld i dette, naar I see mig igien..1).

VIGGO2)

Betænker I eder et Øieblik, Forbandede, at følge eders Herre!..

ROLF

Du skal ikke forfølge dem.. Lad dem bringe hende bort med Roe.. Ak!.. du saarede min Søster, Viggo!..

VIGGO

Vilde hun ikke dræbe dig, min beste Konge?..

ROLF

Jeg bebreider dig ikke.. Jeg kan ikke bebreide dig din Troeskab.. men det er en forfærdelig Nat.. Det er Gudernes Tusmørke..

HOTHER

Set dit Sind i Roelighed, Konge!.. Natten er ikke forbi.. og her er andet.. meget andet er her uafgiort endnu..

ROLF

Dig imidlertid, du troe, skiønt fremmede Ven, dig skylder jeg mit Liv..

HOTHER

Du skylder Æren det.. og dine øvrige Venner..

ROLF

Men hvor er Biarke og Hialte? hvor ere de alle?

* * 333

.. Viggo, gaae du hastig og kald dem.. at de ikke blive overfaldne, medens Søvnen endnu er tung paa dem.. Biarke især og Hialte!.. Gaae min Viggo!

VIGGO

Det er bedre, at jeg bliver hos dig, Konge..

ROLF

Har jeg ikke Hagbarth og disse?.. og mit gode Sværd?.. og en retfærdig Sag?.. 1).

HOTHER

Jeg har noget hemmeligt Rolf.. Jeg vilde at du bød disse at gaae!..

ROLF

Gaae, min Bølvise.. og I tappre Kiemper, gaaer at vekke hver sin Ven.. Jeg vil være alene..2).