Ewald, Johannes NIENDE OPTRIN

NIENDE OPTRIN

DE FORRIGE. HIARTVAR. HUNDING OG EN STOR DEEL SVENSKE KIEMPER

HUNDING

Det var dog engang ret, Hagbarth!..

HIARTVAR

Hun er død.. hun er død, Tyran.. og her er jeg, for at hævne hende!..

ROLF

Ha!.. Forræder!..

HOTHER2)

Ved de hellige Guder besværger jeg dig, Rolf, troe ikke at jeg har nogen Deel i dette.. Forsvar dig!.. Dine Fiender er mine..

HIARTVAR

Jeg har tilsoret hende det.. Og om du havde ti Liv, og tusende til dit Forsvar, skal du ikke undgaae min Arm!..3).

ROLF4)

Ha!..jeg er saaret.. dødelig saaret..

HOTHER

Jeg skal hævne dig, du ædle.. Forbandede

* * * * 338

Mordere.. 1). I flye forgieves..2). Ha!.. det var et Offer til Frøe eller til Hel i Niflsheim.. Det var for ureent til dig, ædle Rolf... Men jeg skal toe mine Hænder i den Tappres Blod.. om jeg kan finde en i al denne Sværm..3).