Ewald, Johannes FIERDE OPTRIN

FIERDE OPTRIN

ALUILDE

Skal jeg fornegte mine Øren, mine Øine.. eller skal jeg troe dem?..Var det ikke Viggo, som sneg sig bort med Hialtes Signe?.. og hende, den ublue, .. men det foragter jeg.. den Tid kommer ikke, at slige Fornærmelser opirre Aluilde.. Og er jeg ved en lykkelig Hendelse tilig blevet overbeviist om dens Utroeskab, som jeg havde skienket mit Hierte.. saa bør jeg takke Guderne derfor.. Men han vil skiule sig.. det begriber jeg ikke.. Hvorfor skiule sig?.. Hvorfor er han kommet tilbage fra Skibene?.. Ha, det er en græsselig Nat.. Er her Forræderie paa færde.. og det er her, thi jeg kan ja høre Lyd af Vaaben.. men hvi flyer da denne nedrigste af alle Forrædere?.. og med Signe?.. Men jeg vil ikke tænke meer paa den troeløse.. det kommer nærmere og nærmere.. Jeg maae vekke min Veninde og Biarke..1). Er det ikke Hialte og Bøi vise, som komme.. blodige og skummende, som to opirrede Biørne?..