Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

FEMTE OPTRIN

DE FORRIGE, VIGGO

HIARTVAR

Kom nærmere Viggo..Vi vil forglemme denne Nat.. Aluilde siger, at du vil tiene mig.

VIGGO

Jeg begierte af Aluilde, at hun vilde sige det.

RUDE

Ha!.. Viggo er en Forræder..

HIARTVAR

Man give mig et Sværd!...4) Tag dette, og brug det for mig, som du brugte det forrige for Rolf..

VIGGO

Saaledes pleiede ikke Rolf at give sine Tienere Verje i Hænderne.

HIARTVAR5)

Sværg da Viggo!..

VIGGO

Værer Vidner I alvidende Guder, som hører Løfter!..Værer Vidner I Kongernes Beskiermere!..

* * * * * 377

Værer Vidner I som elske Dans Afkom, at Viggo holder sit Løfte!..1) døe Forræder!..

HIARTVAR

Ha!.. Død!.. min rette Løn!..2)

ALUILDE

Helt!.. sande Helt!..Viggo! min Viggo!.. kan du tilgive din Aluilde?..

VIGGO

Efterat denne Utaknemmelige dræbte Rolf, er al Mistanke grundet.. Lev vel udvalgteste Brud, og tænk undertiden paa din Viggo.. Ha støder kun.. hugger!.. jeg leer af min Død.. Jeg har hævnet min Konge.. og hos ham vil jeg falde..3).