Ewald, Johannes RETTELSER TIL I. BIND

RETTELSER TIL I. BIND

Udgiveren, Dr. Kuhr, har fra først af staaet vaklende m. H.t Spørgsmaalet om en gennemført Bibeholdelse af Original" trykkenes ofte vilkaarlige Brug af Interpunktionstegn i de danske Skrifter og af u og v, i og j i de latinske Skrifter, men har endt med at anse Bibeholdelsen for det tilraadeligste og det. som bør gennemføres i de flg. Bind. Ndfr. meddeles derfor Originalens Læsemaader i saadanne Tilfælde, hvor Udgiveren paa de omtalte Punkter har foretaget Rettelser - foruden i forskellige andre Tilfælde, hvor Afvigelserne fra Originaltrykkene skyldes Trykfejl i nærværende Udgave.

468 putavi Orig. putaui
4816 nunqvam - nunquam
4818 flammamve - flammamue
5013. 5424. 5738. 5831. 602. 8315 et - &
5229 continent - continent,
552 [compa]ratur, - [compa]ratur
555 48 - 48.
571 qvi - qui
5738 210. - 210.
602 LXXXVIII - LXXXVIII.
1071 CHRI - CHRI-
12123 etiam. - etiam;
12214 judicent - iudicent
1384 din - Din
13928 Hierte? - Hierte!
14532 gaar - gaaer
15026 være - være,
1524 tindre - tindre,
15514 Gang - Gang,
15617 Dommere? - Dommere? -
1594 Bryst - Bryst!
1617 Hierte - Hierte.
16423 Øye - Øye,
1696 seer. - seer;
17028 Mod. - Mod;
17034 ved - ved;
17124 Gang. - Gang;
17232 fandt, - fandt;
17233 Bryst - Bryst.
1762 Aand - Aand.
1781 fæ - fæl-
17813 Fugl - Fugl.
18815 Gud. - Gud;
19832 tilbage! - tilbage?
384
2055 tale,' Orig. tale,
2119 stille - stille,
21437 rørte? - rørte? -
21719 ved - ved.
21918 jeg! - Jeg?
22312 Helligdomme - Helligdomme,
2252 fø er - føler
22646 i, - i;
2392 udtyde - udtyde,
23923 Nøysomhed - Nøysomhed,
23930 Skygger - Skygger,
26128 Ord:- - Ord:
2622 Skiød. - Skiød;
2655 stræber - stræber,
32611 Skiold. - Skiold..
32727 an - an-