Ewald, Johannes Uddrag fra TANKER VED GRAVEN AF DEN UNGE JENS SANDERSCHOV (DK)

O! SANDERSCHOV! - - som Soelen tilig maler
Den Søe-blaae Himmel med et blegrødt Guld,
Og spaaer os tusind Glæder, før den daler,
Og tylder Haab og Tryghed i vort Muld;