Ewald, Johannes Uddrag fra TANKER VED GRAVEN AF DEN UNGE JENS SANDERSCHOV (DK)

Saa Ven, saa straalte Du - din Morgen spaaede
Umørknet, varig, tryg Lyksalighed,
Dyd, Viisdom, Held og alt, hvad Støv attraade,
Og alt, hvad Siæle her kan glædes ved -