Ewald, Johannes Uddrag fra TANKER VED GRAVEN AF DEN UNGE JENS SANDERSCHOV (DK)

Igiennem Glædes Taarer saae mit Øye,
Din Siæls, dit Hiertes Dyder spire frem -
De moednedes - Jeg knælte for den Høye,
Som havde skiænkt os og betroet mig dem! -