Ewald, Johannes Uddrag fra KLAGE-SANG OVER SKIØDEHUNDEN: MASKE (DK)

Staae stille Hund, og hyel, ved denne haandfuld Aske,
Som da den havde Liv, var Arabelles Lyst;
Men væ dig! - om du fræk besmitter Støv af Maske
Som en elskværdig Mund saa tit har roest og kyst! -