Ewald, Johannes Udvalgte digte

Epigrammer

Trykt efter SS bd. 3, s. 221, hvis tekstgrundlag er Alm.Da.Bibl. 1779, bd. 3, nr. 9, s. 57f.

81

Epigram (mer): gr., egl. ind- eller påskrift på gravmæle; kort, fyndigt digt, der udtrykker en sentens, en vittig eller satirisk pointe.

l. Versemageren

Riimbog: bog, der indeholder rimede digte. - (Yndlings)oder: se n.t.s. 54. - det lange Øre: vel det opmærksomme øre; jf. »have lange ører«. Måske hentydes der desuden til et æsels lange ører.

2. Claus Rimers Gravskrift

82

Cherubim: flertal af cherub, jf. ordlisten s. 224. - Ifald: hvis. - Niels Klim: hovedperson i Holbergs satirisk-utopiske roman Nicolai Klimii Iter Subtenaneum (Niels Klims underjordiske rejse) fra. 1741. - Den anden Vey: Niels Klim styrtede ned i jordens indre. - Liigsteen: gravsten.- In fine laus: lat., i døden (er) hans ros.

3. Den fornuftige Datter

Betænk: overvej, tænk efter.