Ewald, Johannes Udvalgte digte

Trykt efter SS bd. 3, s. 221, hvis tekstgrundlag er Alm.Da.Bibl. 1779, bd. 3, nr. 9, s. 57f.

81

Epigram (mer): gr., egl. ind- eller påskrift på gravmæle; kort, fyndigt digt, der udtrykker en sentens, en vittig eller satirisk pointe.