Ewald, Johannes Herr Panthakaks Historie og Meeninger

Danske Klassikere udgives med støtte af Kultur- og Kommunikationsministeriet. Redaktionsudvalg: Charlotte Madsen for NDL, Peter Seeberg for Dansk Forfatterforening, Mogens Brøndsted, Erik Dal og Jørgen Hunosøe for DSL. Serien redigeres af de to sidstnævnte, dette bind desuden af Mette Winge som tilsynsførende. Tekstgrundlag: DSLs udgave af Samlede Skrifter IV 1919. Nr. 884071. Udgivet i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab

Efterskrift og noter © DSL/Borgen 1988 · ISBN 87-418-8487-6
Omslag: Stig Brøgger · Tryk: Rounborgs grafiske hus, Holstebro