Ewald, Johannes Herr Panthakaks Historie og Meeninger