Drachmann, Holger Uddrag fra Forskrevet

Johannes Ursin: Bibliografi over Holger Drachmanns Forfatterskab . 1953. samme: Bibliografi over Litteraturen om Holger Drachmann . 1959.