Drachmann, Holger Uddrag fra Forskrevet

Sven Møller Kristensen: Impressionismen i dansk prosa 1870-1900 . 1955. (1. udg.: Æstetiske studier i dansk fiktionsprosa 1870-1900 . 1938).