Drachmann, Holger

691

692

S . 690-91 viser udsnit af H. Waagensens bykort Kjøbenhavn
(1886 )