Drachmann, Holger Forskrevet

Første Bog

2.I.1

289

nærsom : driftig.

390

kiggede dem »durk« : så tværs igennem dem.

391

Akkorden : overenskomsten, her betingelserne for tilbagebetaling af det besvegne beløb.

392

(-)ombæltede Valkyrie : valkyrie, egl. en af de kvindelige krigs- og dødsguddomme i nordisk mytologi, ofte afbildet som skjoldmøer; bæltet er en del af krigerdragten.

393

Listetæppe : kludetæppe. - Knigges Omgang : yndet, men forældet lærebog i social adfærd: Über den Umgang mit Menschen (1788, dansk overs. 1869) af Adolph von Knigge (1751-96). - Almanak(er ): kalender med oplysende og underholdende læsestof. - Fra Amerika : forfatteren, publicisten og redaktøren V.C.S. Topsøe: Fra Amerika (1872). - en om et Kirktaarn (...) bellmanske Vers : str. 2, v.7 i nr. 35 af Fredmans epistlar (1790) af C.M. Bellman (1740-95), se Efterskrift s.659. Det sidste ord i den citerede linje er i den svenske tekst »kvast«: bundt, kost. - plusset : med fede kinder. - Svoger (...) Svogeren : ikke nødvendigvis hustrus bror eller søsters mand, men dog en slægtskabsforbindelse via ægteskab. - en Skæppe over sit eget : jf. Matt., kap.5, v.15.

394

Paletot : let frakke.

2.I.2

395

Fusel : dårlig, ikke destilleret brændevin. - kølsprængte : dvs. at tagryggen ikke danner lige linje mellem gavlene. - van der Neer : Aest v.d. Neer (1603-77) hollandsk landskabsmaler.

396

Økonom( -): husholder, leder af husholdning ved sygehus, fængsel el.lign.

397

Karré (en ): (mil.) rektangulær fodfolkformation opstillet til forsvar med front til alle fire sider.

731

399

Fredmans Sanger : den efterfølgende tekst er nr. 35 af samlingen Fredmans epistlar , ikke Fredmans sanger. - Heine (...) Musset : se Efterskrift s.657. - Bröderna fara : Ep. 35, begyndelsen af str. 1. -krogen : kroen. - Htet grand : en smule. - stulta : vralter. - bulta : banker. - knogen : knoen. - ragla : tumler. - stopet : kruset, kanden. - Fader Mowitz : Ep. 35, slutn. af str. 1 .-slå i : (sv.) skænk op. -trogen : trofast, - jemt : bestandig.

2.I.3

400

Bolle : skål, bowle til punch. - Gendarmen : det halvmilitære gendarmkorps blev særlig synliggjort fra 1885 af Estrupregeringen.

401

Hønsefødder og (...) Svane : den populære efterdans til sanglegen »Der brænder en ild«, kendt i Danmark i hvert fald siden 1800-t. (se S. Tværmose og Thyregod: Danmarks Sanglege , 1931). - Rør : siv. - Invalidehotellet : spøgefuldt navnelån fra det historiske bygningskompleks i Paris, der tjente til husning af krigsinvalider. -Matthias Corvinus : magtfuld ungarsk konge (reg. fra 1458 til sin død 1490), der bl.a. erobrede Wien, men også som renæssancefyrste fremmede kunst og videnskab. - Mikkel Ravn : Hans Mikkelsen Ravn (lat.: Corvinus) 1610-63, dansk skolemand og præst, forfattede betydningsfulde skrifter om verslære og musik.

402

Vartpenge : efterløn; her måske spøgende om, at han forsørges af hustruen. - Visdommens Bog : betegnelsen dannet efter det populære, men ikke kanoniserede bibelske skrift. - Verstanden : (ty.) (har De) forstået? - kommt doch alles später : (ty.) (det) kommer jo alt sammen senere. - Heine(s ): i digtet »Der Abgekühlte«, nr. 9 af »Lazarus« i afdelingen »Lamentationen« i hans samling Romanzero (1851). - unjung und nicht ganz gesund : (ty.) ikke-ung og ikke helt rask. Citatet lidt frit, orig. har: nicht mehr [ikke længere] ganz gesund. - Frederikdensyvende Skæg : hageskæg som Fr. VIIs. - Kaliban : det ondskabsfulde, halvt dyriske væsen i Shakespeares eventyrkomedie Stormen (The Tempest , 1611, tr. 1623). Toldere : jf. fx Luk., kap.18, v.9-14 og Matt., kap.9, v.9-13.

403

Prospero : hovedperson i Stormen , en fordreven fyrste, der ved sine magiske evner holder Kaliban under kontrol. - storstilet : (i typografi) med stor skrift. - Hus-Postille : prædikensamling til husandagtsbrug.

404

passeret Linjen : egl. krydset ækvator; her: efter klimakteriet. - selv tre Snese (...) sætter : tjeneren Leporellos liste over hans herres erobringer, i en arie i 1. akt af Mozarts og da Fontes opera Don Giovanni732 (Don Juan), 1787. - retirere sig selv : klare sig.

405

lave Vraa : beskedne hytte (poet.). - Skisma : splid, splittelse. - Kvindebevægelsen : Dansk Kvindesamfund, stiftet 1871, indtog under 1880-ernes sædelighedsfejde en ret puritansk holdning.

2.I.4

406

Bestik : orientering; egl. retningsbestemmelse i forhold til kompasset; dettes polretning har en større eller mindre misvisning. - Molest : ulempe, overlast. - mindeligt : gemytligt.

407

Fedteri : svineri.

408

Nr. 62 : af Fredmans epistlar. - Polonaise : dansemelodi i 3/4-takt. - Mowitz (...) i mund : Ep. 62, str. l, v.1-2. - tuggbuss : skrå. - valkar : ruller, vender. - unisont : enstemmigt. - Friskt (...) Lund : Ep. 62, str. 1, v. 10. - Gröna Lund : forlystelsespark i Stockholm.

409

»engelsk« Næse : betydningen af denne betegnelse for en fysiognomisk bestemmelse, der også findes andetsteds i Drachmanns skrifter, er ukendt for udg. og DSLs ordbogsmateriale.

410

you good for Nothing : (eng.) døgenigt, unyttig person. - nu er det s'gu (...) Røveren : ej identificeret. - berede : kirkeligt at give en døende den hellige nadver m.v. - Stemmen : melodistemmen.

412

Je suis pris (...) Valentin : drikkevisen er ikke identificeret af udg.; sml. n.t.s.75. (fr.) Jeg er betaget af en kvinde med blond hår og mælkehud; men hun gør også min sjæl så meget ondt, som hun lyster: Valentin! - Verse (...) plein : (fr.) Skænk, skænk, skænk, skænk, skænk os bredfuldt vin. Oh, oh, Valentin! Skænk os bredfuldt vin.

413

cru : (fr.)vinkvalitet, velvokset i bestemt vindistrikt.

414

Svanesang : sidste sang før døden. - udødelig (...) Grenaderer : den prøjsiske kong Frederik d. Store (Friedrich II, reg. 1740-86) gav i Torgau 3. nov. 1760 denne opsang til sine soldater: »Rackers, wollt Ihr denn ewig leben« (Møghunde, vil I da leve evigt). - Jam finis est : (lat.) det er allerede forbi. Lidt ændret citat fra Æneiden , l.sang, v.223, af den romerske digter Vergil (70-19 f.Kr.).

2.I.5

416

Grækerne : i slutningen af 1800-t. måtte den ældre opfattelse af grækerne som ligevægtige og harmoniske vige for en opfattelse, der fremhævede det voldsomme og passionerede: det 'dionysiske' mere end det 'apollinske'. - Odysseus (...) græder : fx i Odysseen 8. sang, 733 v.520-31. - Legeme (...) Aand : spiller vel på mundheldet om en sund sjæl i et sundt legeme, egl. et citat fra den romerske digter Juvenal (d. 128 e.Kr.), Satirae 10, v.356.

417

Solatium in tenebris : (lat.) trøst i skyggen. - Bums : den skotske digter Robert Burns (1759-96), se Efterskrift s.659. - Musset : den franske digter Alfred de Musset (1810-57), se Efterskrift s.657. - Byron : se Efterskrift s.657f. - Evald : digteren Johs. Ewald (1843-81). - Carl Bagger : dansk digter (1807-46). - Jeppe paa Bjærget : Holbergs komedie fra 1722 (tr. 1723). - hele Verden drikker : Jeppes monolog i I akt, sc.3. - Heine : den tyske digter Heinrich Heine (1797-1856) var af jødisk herkomst; se også Efterskrift s.658.

418

C'est (...) ridicule : (fr.) det er at falde i det latterlige. - sprænge Miner : måske: lave rav i den. - gaa paa Parti : gå ud sammen; spille. - taget Deres Parti : jf. Paludan-Müller: Adam Homo , 10. Sang, (1849), str.1. - Hoved i hendes (...) Lokker af : hentydning til historien om Samson og Dalila i GT, Dommerbogen kap. 16. - perdu : (fr.) fortabt.

422

agréments : (fr.) behageligheder. - Daarekiste : galeanstalt. - Psychen : se n.t.s.85 og Efterskrift s.660.

423

Guanahani('s ): de indfødtes navn på den o ved Amerika, hvor Columbus landede i 1492, og som han kaldte San Salvador.

2.I.6

426

sérieux : (fr.) højtidelig(t). - Kondition (en ): (tyendes) ansættelsesforhold.

428

Karton : skitse tegnet på groft papir, der overføres på lærredet til malerisk udarbejdelse.

429

sit venia verbo : (lat.) hvis dette udtryk går an; egl. citat af den romerske skribent Plinius d.y. (62-113): Epistolae , 5,6, 46. - skruer : klemmer, vrider, i skoledrengetortur. - Canaillen(s ): pøbelens, slynglernes; evt. ludernes?

430

Feu : spillepræmie for optræden ud over det pligtige antal aftener.

431

kan ikke derfor : kan ikke gøre for det.

2.I.7

433

Mais si : (fr.) omtrent: mon ikke. - Dæksbaad : mindre fartøj med dæk fra for til agter og én mast. - Brig : tomastet skib. - Rips-Raps : skrabsammen. - Aarestrups (...) ombord : slutlinjerne i str. l af V. Hugos »Chanson de Pirates« i saml. Les Orientales (1829) i Aarestrups overs. 734 »Sørøversang« i Saml.Skr . (1976), s. 174.

434

Hyrebasser : slyngelagtige fbrhyringsagenter. - Grog : sml. 1.3 i dette kap. - Fakultetet (s ): d.s.s. den højeste sagkundskabs. - opstaar i Uforkrænkelighed : 1. Kor., kap.15, v.42.

435

Tinsoldaten (...) Danserinde : i H.C. Andersens eventyr »Den standhaftige Tinsoldat« (1838). - Graasten : granitsten. - die süsse (...) Daseins : (ty.) tilværelsens søde vane.

436

Fred (...) Velbehagelighed : Luk., kap.2, v.14.

438

skriver I, Karle : replik af Vielgeschrey i Holbergs komedie Den Stundesløse (tr. 1731), 1.akt, sc.5 og oftere.

2.I.8

438

Zwitterkind : (ty.) hverken-eller; egl.: mellemting, hermafrodit-unge.

439

saare godt : jf. 1. Mos., kap.1, v.31. - Malière (...) Fruentimtnerskolen : hans komedie fra 1662 var for så vidt efter reglerne, men dog omstridt i starten, så M. fulgte den op med sketchen La Critique de l'École des Femmes (1663), hvor han lader den dogmatisk-akademiske Lycidas sige: »De, der kender deres Aristoteles og Horats, ser straks, kære frue, at denne komedie forsynder sig mod alle kunstens regler.« (se.4). - dine Synder tilgives : jf. fx Matt., kap.9, v.3. - grove Effekter : som drab på scenen el. Kong Lears udstukne øjne.

440

ville engang : sml. Efterskrift s.682f. - Anilinfarver : tjærefarver, gerne voldsomme kulører, men af begrænset holdbarhed. - Kæmpevise : folkevise. - Det var om en Midsommer Nat : begyndelsen af visen »Stolt Elselille« (Danmarks gamle Folkeviser 220). Sml. Efterskrift s.661 f.

441

Bederdands : middelalderlig dans, bejlerdans (folkeviseglose). - Svale(n ): balkon- el. loggialignende udbygning (folkeviseglose).

442

fra Holmblads Fabrik : dvs. som på spillekort. - ugenégen : utilbøjelig.

443

Tralværket : tremmeværket.

445

god Vilje for : kærlighed til.

2.I.9

446

Prise (...) Øjeblikket : se n.t.s.135. - Formue : formåen, magt. - er om en Hals : er i knibe, i livsfare.

448

stryg hende saa til Kagen : pisk hende bundet til skampælen. - Mestermanden(s ): bøddelen. - Nu ville : se Efterskrift s.682f.

735

2.I.10

450

frisch vom Fass : (ty.) frisk fra fad (som øl el. vin).

453

og oftere i det flg.: Saa ville vi : se Efterskrift s.682f.

454

fledført : stillet under omsorg el. afhængighed.

455

Brix(en ): narrestav, det typiske våben hos en nar el. harlekin, hans kendemærke. - vog : slog, dræbte.