Drachmann, Holger Forskrevet

2.I.3

400

Bolle : skål, bowle til punch. - Gendarmen : det halvmilitære gendarmkorps blev særlig synliggjort fra 1885 af Estrupregeringen.

401

Hønsefødder og (...) Svane : den populære efterdans til sanglegen »Der brænder en ild«, kendt i Danmark i hvert fald siden 1800-t. (se S. Tværmose og Thyregod: Danmarks Sanglege , 1931). - Rør : siv. - Invalidehotellet : spøgefuldt navnelån fra det historiske bygningskompleks i Paris, der tjente til husning af krigsinvalider. -Matthias Corvinus : magtfuld ungarsk konge (reg. fra 1458 til sin død 1490), der bl.a. erobrede Wien, men også som renæssancefyrste fremmede kunst og videnskab. - Mikkel Ravn : Hans Mikkelsen Ravn (lat.: Corvinus) 1610-63, dansk skolemand og præst, forfattede betydningsfulde skrifter om verslære og musik.

402

Vartpenge : efterløn; her måske spøgende om, at han forsørges af hustruen. - Visdommens Bog : betegnelsen dannet efter det populære, men ikke kanoniserede bibelske skrift. - Verstanden : (ty.) (har De) forstået? - kommt doch alles später : (ty.) (det) kommer jo alt sammen senere. - Heine(s ): i digtet »Der Abgekühlte«, nr. 9 af »Lazarus« i afdelingen »Lamentationen« i hans samling Romanzero (1851). - unjung und nicht ganz gesund : (ty.) ikke-ung og ikke helt rask. Citatet lidt frit, orig. har: nicht mehr [ikke længere] ganz gesund. - Frederikdensyvende Skæg : hageskæg som Fr. VIIs. - Kaliban : det ondskabsfulde, halvt dyriske væsen i Shakespeares eventyrkomedie Stormen (The Tempest , 1611, tr. 1623). Toldere : jf. fx Luk., kap.18, v.9-14 og Matt., kap.9, v.9-13.

403

Prospero : hovedperson i Stormen , en fordreven fyrste, der ved sine magiske evner holder Kaliban under kontrol. - storstilet : (i typografi) med stor skrift. - Hus-Postille : prædikensamling til husandagtsbrug.

404

passeret Linjen : egl. krydset ækvator; her: efter klimakteriet. - selv tre Snese (...) sætter : tjeneren Leporellos liste over hans herres erobringer, i en arie i 1. akt af Mozarts og da Fontes opera Don Giovanni732 (Don Juan), 1787. - retirere sig selv : klare sig.

405

lave Vraa : beskedne hytte (poet.). - Skisma : splid, splittelse. - Kvindebevægelsen : Dansk Kvindesamfund, stiftet 1871, indtog under 1880-ernes sædelighedsfejde en ret puritansk holdning.