Drachmann, Holger 2.I.5

2.I.5

416

Grækerne : i slutningen af 1800-t. måtte den ældre opfattelse af grækerne som ligevægtige og harmoniske vige for en opfattelse, der fremhævede det voldsomme og passionerede: det 'dionysiske' mere end det 'apollinske'. - Odysseus (...) græder : fx i Odysseen 8. sang, 733 v.520-31. - Legeme (...) Aand : spiller vel på mundheldet om en sund sjæl i et sundt legeme, egl. et citat fra den romerske digter Juvenal (d. 128 e.Kr.), Satirae 10, v.356.

417

Solatium in tenebris : (lat.) trøst i skyggen. - Bums : den skotske digter Robert Burns (1759-96), se Efterskrift s.659. - Musset : den franske digter Alfred de Musset (1810-57), se Efterskrift s.657. - Byron : se Efterskrift s.657f. - Evald : digteren Johs. Ewald (1843-81). - Carl Bagger : dansk digter (1807-46). - Jeppe paa Bjærget : Holbergs komedie fra 1722 (tr. 1723). - hele Verden drikker : Jeppes monolog i I akt, sc.3. - Heine : den tyske digter Heinrich Heine (1797-1856) var af jødisk herkomst; se også Efterskrift s.658.

418

C'est (...) ridicule : (fr.) det er at falde i det latterlige. - sprænge Miner : måske: lave rav i den. - gaa paa Parti : gå ud sammen; spille. - taget Deres Parti : jf. Paludan-Müller: Adam Homo , 10. Sang, (1849), str.1. - Hoved i hendes (...) Lokker af : hentydning til historien om Samson og Dalila i GT, Dommerbogen kap. 16. - perdu : (fr.) fortabt.

422

agréments : (fr.) behageligheder. - Daarekiste : galeanstalt. - Psychen : se n.t.s.85 og Efterskrift s.660.

423

Guanahani('s ): de indfødtes navn på den o ved Amerika, hvor Columbus landede i 1492, og som han kaldte San Salvador.