Drachmann, Holger Uddrag fra Forskrevet

ville engang : sml. Efterskrift s.682f. - Anilinfarver : tjærefarver, gerne voldsomme kulører, men af begrænset holdbarhed. - Kæmpevise : folkevise. - Det var om en Midsommer Nat : begyndelsen af visen »Stolt Elselille« (Danmarks gamle Folkeviser 220). Sml. Efterskrift s.661 f.