Drachmann, Holger Forskrevet

2.I.10

450

frisch vom Fass : (ty.) frisk fra fad (som øl el. vin).

453

og oftere i det flg.: Saa ville vi : se Efterskrift s.682f.

454

fledført : stillet under omsorg el. afhængighed.

455

Brix(en ): narrestav, det typiske våben hos en nar el. harlekin, hans kendemærke. - vog : slog, dræbte.