Drachmann, Holger Anden Bog

Anden Bog

2.II.1

458

Employ : tjeneste, noget at udføre.

459

Justitsraad(en ): titel på person i 5. rangklasse, nr. l, el. 4. klasse, nr. 3, altså væsentlig under etats- endsige konferensråd på rangstigen, men måske Brynjulfsens daværende rang.

460

Søskendebørn : fætter og kusine.

461

lader sig hverken sige eller : bøjer sig hverken for formaninger el. advarsler.

463

tilfældigt Sjov : løst tilfældigt arbejde. - Jledførte sig : se n.t.I, s.454. - mild Stiftelse : filantropisk institution.

2.II.2

464

Allonge-Heroer : parykklædte helte. - Komedieskriveren blandt Universitetsprofessorer : dvs. Holberg. - rancune : (fr.) nag.

466

supponere : fremsætte den formodning. - Tirade : højtravende ordstrøm.

467

Shakspeare : bLa. med hans historiske dramer om engelske konger i middelalderen. - Øhlenschlæger : skrev også dramer med middelalderemner, bl.a. fra folkevise, som Axel og Valborg (1810). - ha-stemte : i patetisk stil, med tunge udråbsord (altså ikke komisk!). - en Karakterskuespiller : om modeller for ham og flere flg. nævnte kunstnere ved Det Kgl. Teater, se Efterskrift s.652f.

468

Tartuffe : Molières komedie fra 1660erne om en hyklerisk from person voldte den franske forfatter betydelig kirkelig chikane og ville måske også i 1880ernes København blive opfattet som antikirkelig. - in puris naturalibus : (lat.) splitternøgne; ganske ubesmykkede. - Dimission(s-Buk ): afsked.

736

2.II.3

471

Galleri : aflang sal, der er åben udadtil. - Rheden : opankringsfarvandet uden for havnen. - Tre Kroner : ø-fort i Øresund lige øst for Kobenhavn. - Kongedybet : farvandet ud for Kobenhavn, hvor søslaget med den engelske flåde 1801 fandt sted. - Batteriet Sixtus : kanonstillingen på nordspidsen af Nyholm. - Kanonaden : slaget på Rheden 2. april 1801. - indigoblaa : dybblå.

472

Dampbarkasse : dampdrevet mindre fartøj. - Principal(erne ): chef, arbejdsgiver. - Handelsbetjent (ene ): ekspedient. - Leben (...) lassen : (ty., mundheld) leve og lade leve. - Blokskibe : udrangerede orlogsskibe, der under slaget 1801 brugtes som flydende kanonstilling ved havneindløbet.

473

dem, der nu kunstigt (...) Faner : der sigtes til Højres agitation for et stærkt militær og for de omstridte bevillinger til Københavns befæstningssystem. - Værker : fæstningsværker. -Jan Steen : hollandsk maler (1626-79), bl.a. af værtshusscener. - Shakspeares Theater:S.s skuespillerkompagni var virksomt ved flere teatre med et bredt og blandet publikum. - Heiberg (...) Vaudeville : en af inspirationerne til J.L. Heibergs populære, men af flere førende teaterfolk misbilligede vaudeviller (på Det Kgl. Teater fra 1825) var franske syngestykker, som han så under sit ophold i Paris 1819-22. - Koupletter : se n.t.s.196. - Busketter : buskgrupper.

474

Mandarinvæsen : kompliceret og rangpræget bureaukrati. - Presseforfølgelser (...) den sidste Afskedigelse : Estrupstyret kunne også skride til afskedigelse af politisk åbenmundede embedsmænd, således i 1883 af gymnasielæreren Victorinus Pingel (1834-1919). 476 vor Forening : måske menes Dansk Kvindesamfund.

478

Fjerdingvej : en fjerdedel af en dansk mil, dvs. ca. 1,9 km. - Redaktor en chef : (fr.) chefredaktør.

2.II.4

479

subalterne : underordnede.

480

hele (...) »Strøg« : dagligsprogets betegnelse på gadelinjen fra Kgs. Nytorv til den nuv. Rådhusplads var knap i skriftlig brug før 1870erne. - et Torv : Højbro Plads, hvor der var blomstertorv. - Ruiner (...) Slot : Christiansborg Slot var brændt i 1884. - forfølge de Firbenede : med hunderegulativ 1885 og hundeafgift 1889. - Glacier : flertal af glacis (af fr.): skråning som værn foran fæstning. - Signet (er ): seglfigur (ofte 737 på en ring), der trykkes ind i lakken på dokument el. ved forsegling af breve.

481

sympathetisk : medfølende, deltagende. - Vaskov : varsko. - Guldalderidyl op imod fin de siecle : betegnelsen guldalder for Oehlenschlægers og Fr. Vis tidsalder var vistnok ny i romanens periode, sml. n.t.s.45; og udtrykket fin de siècle var splinternyt og af fransk herkomst ligesom den alternative og tydeligere betegnelse 'dekadence'. - en gammel Elsker : hentyder til Poul Martin Møllers digt »Den gamle Elsker« (»Og naar jeg nu bliver en gammel Mand«), publiceret 1819.

482

literære Fasangaard : her boede Oehlenschläger på sine ældre dage. - kaste(nde) paa Hovedet : slå fornærmet med nakken.

2.II.5

483

Kildekonen : solgte læskedrikke og slik.

2.II.6

489

Indskydelse : impuls, indre tilskyndelse uden bevidst beslutning, altså noget dybere end blot flyvetanke.

492

Jo galere, des bedre : udtrykket fra slutsangen i J.H. Wessel: Kierlighed uden Strømper (1772).

2.II.7

492

Kvæld-Ulv : navnet på Egil Skallagrímssons farfar i Egil Skallagrimssons saga .

2.II.8

493

hele Bredgade : dvs. det kobenhavnske bourgeoisi.

495

Den værste Død (...) ihjel af Gæs : if. ordsprog hos Moth. - Lampist : lampetænder.

496

Grillen fænger : person med fikse ideer, unyttige bekymringer osv. - la belle Annette (...) patrie : (fr.) den smukke Annette - den smukke kabaretvise. Ah! alt for fædrelandet! - Schäferhat : hyrdindehat. - bis : (lat.) anden gang; da capo. - et Extrakouplet : ekstranummer, én vise til.

738

2.II.9

500

Golkonda(s ): lokalitet i det centrale Indien, bekendt for rige diamantfund. - Dem Einen (...) Truhe : (ty.) Til den ene: perlen - til den anden: dragkisten (dvs. husholdningen?). Citatets proveniens ikke identificeret.

503

affundet sig : klaret sine forpligtelser, betalt.

2.II.11

505

Frokost : morgenmad. - Kinabark : kinin.

506

(Verdens)strike(r ): strejke. - Rubens : den flamske maler Peter Paul Rubens (1577-1649), i hvis righoldige produktion bl.a. billeder af yppige kvinder er kendt. - Jlanderske Æmner : billedverdenen i den flamske og nordfransk-nederlandske malerskole opfattet som udtryk for livsappetit og (småborgerlig) ubekymret livsglæde. - Nymfe : kvindelig, gerne erotisk attraktiv halvgud i græsk-romersk mytologi. - Bakkantinde : beruset ledsagerinde af vinguden Bacchus. - dégagée : (fr.) tvangløs. - Angostura : en bitter, der bl.a. bruges til at raffinere smagen af søde spirituosa.

508

Jordaens : den flamske maler Jacob Jordaens (1593-1678). -Jan Steen : (1626-79) og Frans Hals (ca. 1580-1666), hollandske malere. - lade Fiolen sørge : give pokker i alle bekymringer. - Fusel(ens ): dårlig brændevin.

509

Othello : i Shakespeares tragedie af sm. navn (ca. 1604, tr. 1622) dræber Othello i 5.akt, se.2 sin hustru Desdemona, som han med urette mener har været ham utro.

510

missede : messede (altså her parodisk). - Chapeau'er : (af fr.) beskyttere af dame. - je (...) à part : (fr.) jeg skal sove for mig selv. - Tu vas faire : (fr.) du skal.

2.II.12

511

Sorø Akademi : drengekostskole.

2.II.13

515

Tresse(hat ): bånd med sølvtråd.

739

2.II.14

517

Goldamme(n ): barnepige, der passer barnet uden at amme det.

518

hic et ubique : (lat.) her og hvorsomhelst. - Langhalm : jf. mundheldet: at tærske (opr.: for) langhalm; i den lidt ældre betydning: at udføre tungt og frugtesløst litterært (trælle)arbejde. - Kourtoisi : (af fr.) høflighed, belevenhed.

519

Nogle Linjer (...) Magten fra Læseren : måske fiktivt citat, ikke identificeret. - Imidlertid ville : se Efterskrift s.682f - sukke og bede : fx i Salm.Bog, kap.77, v.4 eller Mark., kap.7, v.34f. - Sceneinstruktør : se Efterskrift s.653 om modelforhold.

520

bon sens : (fr.) sund fornuft.

523

Hvergarn : simpelt vævet stof. - moderne Stykker : som Henrik Ibsens og nogle franske.

524

Vaudeville-Repertoiret : var en mindre, men fast ingrediens i Det Kgl. Teaters repertoire århundredet ud. - Impertinence : uforskammethed. - konvuhiviske : krampagtigt voldsomme. - to' sine Hænder : vaske sine hænder; erklære sig uskyldig el. uden delagtighed, jf. Matt., kap.27, v.24f.

2.II.15

525

Karaktérskuespilleren : se Efterskrift s.652f. - Komikeren : se Efterskrift s.652f.

526

Ingenuer : (af fr.) naive ungpigeroller. - Mit Muh und Noth : (ty.) med nød og næppe, med anstrengelse og knap nok. Citat fra Goethes ballade »Erlkönig« (1782). - Mamelukker : småpigebenklæder, kendt som kostume for pigeroller i vaudeviller m.v. - Haltefanden : om modelforhold, sml. Efterskrift s.653. Haltefanden er kendt som titelfiguren i den franske forf. Alain-René Lesages roman: Le Diable Boiteux (1707). - Debat : Georg Brandes havde 1871 angivet som kendetegn for moderne kvalitetslitteratur, at den satte problemer under debat, et synspunkt, der på ny gjordes gældende af Vald. Vedel i den programmatiske artikel »Moderne Digtning« i tidsskr. Ny Jord 1888.

527

Nolimetangere(-Mine ): (af lat.) rør-mig-ikke. - Lappen : småting. - endnu ville : se Efterskrift s.682f.

528

drakoniske : særdeles strenge. - Vinterkampagne : vinterfelttog.

529

Komparser : statister, medvirkende i stumme roller.

530

halvtredje : to en halv.