Drachmann, Holger 2.II.3

2.II.3

471

Galleri : aflang sal, der er åben udadtil. - Rheden : opankringsfarvandet uden for havnen. - Tre Kroner : ø-fort i Øresund lige øst for Kobenhavn. - Kongedybet : farvandet ud for Kobenhavn, hvor søslaget med den engelske flåde 1801 fandt sted. - Batteriet Sixtus : kanonstillingen på nordspidsen af Nyholm. - Kanonaden : slaget på Rheden 2. april 1801. - indigoblaa : dybblå.

472

Dampbarkasse : dampdrevet mindre fartøj. - Principal(erne ): chef, arbejdsgiver. - Handelsbetjent (ene ): ekspedient. - Leben (...) lassen : (ty., mundheld) leve og lade leve. - Blokskibe : udrangerede orlogsskibe, der under slaget 1801 brugtes som flydende kanonstilling ved havneindløbet.

473

dem, der nu kunstigt (...) Faner : der sigtes til Højres agitation for et stærkt militær og for de omstridte bevillinger til Københavns befæstningssystem. - Værker : fæstningsværker. -Jan Steen : hollandsk maler (1626-79), bl.a. af værtshusscener. - Shakspeares Theater:S.s skuespillerkompagni var virksomt ved flere teatre med et bredt og blandet publikum. - Heiberg (...) Vaudeville : en af inspirationerne til J.L. Heibergs populære, men af flere førende teaterfolk misbilligede vaudeviller (på Det Kgl. Teater fra 1825) var franske syngestykker, som han så under sit ophold i Paris 1819-22. - Koupletter : se n.t.s.196. - Busketter : buskgrupper.

474

Mandarinvæsen : kompliceret og rangpræget bureaukrati. - Presseforfølgelser (...) den sidste Afskedigelse : Estrupstyret kunne også skride til afskedigelse af politisk åbenmundede embedsmænd, således i 1883 af gymnasielæreren Victorinus Pingel (1834-1919). 476 vor Forening : måske menes Dansk Kvindesamfund.

478

Fjerdingvej : en fjerdedel af en dansk mil, dvs. ca. 1,9 km. - Redaktor en chef : (fr.) chefredaktør.