Drachmann, Holger Forskrevet

2.II.13

515

Tresse(hat ): bånd med sølvtråd.