Drachmann, Holger Uddrag fra Forskrevet

Kierkegaard : Søren Kierkegaards (1813-55) skrifter lægger op til meget divergerende arter af kristendomsvurdering. - Feuerbach : Ludwig Feuerbach (1804-72), tysk religionsfilosof, der i hovedværket Das Wesen des Christentums (1841) opfattede forestillingerne om Gud som projektioner af mennerskers følelser, behov osv. - Strauss : den tyske religionshistoriker D. Fr. Strauss (1808-74) havde i værket Das Leben Jesu (1835) forsøgt at meddele en rent historisk opfattelse af Jesusskikkelsen og dens ry. - Renan : den franske religionshistoriker Ernest Renan (1829-92) havde bl.a. med bogen Vie de Jésus (1863) 750 fortsat og udbredt den samme betragtningsmåde, der af teologer opfattedes som gudsfjendtlig. - en tidligere Lærer : se Efterskrift s.646 om modellen, Drachmanns gymnasielærer på Metropolitanskolen og ven, litteraturhistorikeren Kristian Arentzen (1823-99). - aforistisk : i kort, tilspidset form. - den milesiske Venus el. Venus fra Milo: den berømte Afroditestatue fra øen Melos, opstillet i Louvremuseet i Paris. - Koteri : (litterær el. kunstner)klike. - literært Hakkelseskæren : at skære hakkelse i døgnets rejsestald er en betegnelse, oprindeligt i et digt 1861 af Carl Ploug, på journalistisk arbejde; videre om anmelderi o.lign. - Sisyfusarbejde : uendelighedsarbejde som det, hvormed Sisyfos straffedes if. græsk mytologi, - sit Arbejde : jf. Kr. Arentzens 8 bind lange værk Baggesen og Oehlenschläger (1870-78). - f Ny og Næ : titlen på en digtsamling af Vilh. Bergsøe (1867). - Krøllepapir : papir, der bruges til at sætte krøller, papillotter. - Kikindiewelt : (af ty.) grønskolling.