Drachmann, Holger Uddrag fra En Overkomplet

Drachmanns fader, lægen og professoren A.G. Drachmann (1810-92), var gift to gange. I romanen er Eriks fader enkemand og dør uden at have indgået nyt ægteskab, så når Erik siger, at begivenhederne finder sted i »det store Interregnum« (s. 29), dvs. i mellemperioden uden regerende husfrue, er det en lapsus fra digterens side i form af et spring fra fiktionen over i hans families virkelighed - samt desuden udtryk for varme følelser såvel for den afdøde moder som for hendes senere afløser.