Drachmann, Holger Uddrag fra En Overkomplet

I sit store brev til Edv. Brandes havde Drachmann kaldt sig for medlem af »Kredsen«, dvs. gennembrudsmændenes »lille bande«, som det hedder andre steder i hans breve. Hvis Georg Brandes nu vil fastholde ham som medlem af »kredsen« og samtidig frelse sin egen sjæl, må han fremdrage romanens mangler uden at såre dens forfatter. Har det været hans hensigt, er det lykkedes ham fuldkomment.