Drachmann, Holger Uddrag fra En Overkomplet

Som nævnt har for Drachmann flugten tilbage til den første ungdoms feriesomre været tilskyndelse og inspirationskilde, jvf. mottoverset: »They were the summers of my heart: / They are the memories of my youth«. Og i sine første linjer fremdrager Brandes netop dette forhold: »Hvis man spurgte mig, hvad jeg mener om Drachmanns Roman, saa véd jeg i al Korthed intet bedre Svar end: Dette er ikke Drachmanns Roman, det er hans Memoirer, første Del.«