Drachmann, Holger Uddrag fra En Overkomplet

Tante Birthe: den af de to jomfruer Kobiersky (mostre til digterens fader), der havde bestyret det kgl. vaskeri under Frederik VI, se Efterskrift s. 238. »Hun var nu gammel, meget original og troede, at hun kunde spaa. Hende besøgte Holger undertiden, og herfra stammer den ypperlige Spaascene i En Overkomplet«, meddeler lærer Chr. Hansen, gift med Holger Drachmanns kusine fra købmandsgården Julie Steen (Harriet Bentzon, s. 197). Spåscenen findes s. 109ff. - Grimms Æventyr ... Ingemanns Romaner: Af disse to kilder til skræk og rædsel udkom de to tyske brødre Grimms berømte og stadig læste samling af folkeeventyr (Kinder- und Hausmärchen) fra 1815 til 22. Hos den danske digter B.S. Ingemann (1789-1862) er brugen af rædselsromantik (spøgelser, der stiger frem af graven, blege dødningeben o.lg.) et gennemgående træk i hans fortællende digtning.