Drachmann, Holger De 85 Snese Torsk og den store Kirkeklokke