Drachmann, Holger Ved Universitetsjubilæet. Juli 1879