Drachmann, Holger Det ny Nationalteater. En Epilog