Dalgas, Ernesto Uddrag fra Dommedags Bog

Da vi nu vandrede bort fra Stormens Brøl, holdt jeg ikke længere 27 min Videlyst tilbage; men mine tilbageholdte Spørgsmaal faldt over ham paa een Gang som en Byge: »Hvad er det Hav? Hvor gaa vi hen? Hvorledes gaar det de ulykkelige nedstyrtede? Hvorfor bleve disse ofrede til Moloch? Hvad er der bag ved Havet? Hvor mange ofre I hvert Aar? Kendes her Aar eller Døgn?« Dog paa det sidste Spørgsmaal svarede mig Lyset selv, der regelmæssig tog af med voksende Hast paa samme Vis, som Natten melder sin Ankomst ved Sundets Kyst. Dog saa jeg ingen Sol. Men denne Himmels Lys var enten dens eget eller Havets Genskin.