Dalgas, Ernesto Uddrag fra Dommedags Bog

Saaledes eksisterede jeg som idel Lyst
Uden for »Da« og »Naar«, uden for Vest og Øst.
Da vaktes jeg af Røsten, min Lærlings Røst.
Da vaktes der ved den ad Erindringens Vej
Først Sondringen mellem Jeg og Ikke-jeg,
Og ved Gentagelsen opstod Fornemmelse,
Og dermed Forventning fødtes af Forglemmelse.
Men af de ubestemte Fornemmelsers Dans
Sondred sig een efter een hver enkelt Sans.