Dalgas, Ernesto Uddrag fra Dommedags Bog

Jeg lærte at skelne det større fra det mindre,
Men vanskeligst blev mig Kunsten at erindre.
Omsider mættedes dog mit tomme Savn,
Og jeg vandt Legem, Klædebon og Navn.
Men dermed erkendte jeg min egen Person
Som hildet i Salighedens Illusion.
Og Had og Væmmelse mig i Sjælen sved
Imod mig selv og den kristne Salighed.
Da gjorde jeg Springet i Fortabelsen ned,
Og ude under de hundredtusind Favne
Lærte jeg at hungre, at tørste og at savne.
Og saadan vandt jeg mig i Lidelsens Grav
Forstaaelsen af andres Bøn og Krav.