Dalgas, Ernesto Uddrag fra Dommedags Bog

»I Luesvælget vil Du altsaa gaa.
Jeg ser det paa dit Blik: Du vil det saa.
Ej een af Tusinder tilbage kom
Fra dette Dyb, dit Ønske kredser om.
Men da din Vilje har mig i sin Magt,
Saa ske Dig, Daare, det, som Du har sagt.
Jeg styrter selv i Ildens Svælg med Dig.
Kun eet kan frelse baade Dig og mig:
At vandre did ad Frygts og Bævens Vej.«