Dalgas, Ernesto Uddrag fra Dommedags Bog

Da vandrede jeg som i Drømme over den gyldne Strand og lyttede efter Bølgernes Stigen og Falden. De sank i Rosa, og de opstod i Viol; og Sø skummet, det var purpurne som den lave Himmels Skyer. Jeg evnede ej at skelne Himmel fra Hav. Nej, Himmelhavet er eet. Oppe og nede er eet. Eet levende og legemligt Hav, Alsalighedens Hav.