Dalgas, Ernesto Uddrag fra Dommedags Bog

En Tordenbrusen fyldte mine Øren og sitred gennem mine Lemmer. Jeg iled frem; men en hylende Storm greb mig fat og tvang mig til at krybe paa Hænder og Fødder hen over Klippens stejle Brink. Kun Luften selv gav Læ; thi der, hvor Klippen faldt brat af ned imod Dybet, standsed den lodret opstigende Luftstrøm den Storm, som rasede oppe og nede i Flugt med den Flade, der er Havets Ligevægt.