Dalgas, Ernesto Uddrag fra Dommedags Bog

Imellem sorte Klipper som Hvalrygge drev som Skyer i den hidsigste Flugt et sønderrevet Hav. Kun dette Ord kan male den Dybde, der var imellem det øverste flyvende Skum og det dybeste Svælg, hvori Øjet saa ned, mellem Bølgebjærge, der lignede lodrette Have. Og her, dybt under de fraadeklædte Bølgekamme, der kastedes ind over Skærenes Skærm fra et som skyhøje, sneklædte Fjældrækker indgaaende Hav, gynged en regelmæssig drønende, okkergul Malstrøm, hvis Lød gennem mange Nuancer aftog i Glans og endte i Centrum i det dybeste Mulm.