Dalgas, Ernesto Uddrag fra Dommedags Bog

Da samlede sig af Aftenstundens Skygger en Skikkelse og stod som vokset frem af intet foran os. Min Vært sprang op, og hastig vilde han besværge den sorte Skygge. Men jeg standsede ham og sagde: »Kære Lærer. Det er min Følgesvend. Overvældet af Eders mægtige Tanker havde jeg rent forglemt ham. Usynlig har han hørt, hvad jeg har hørt.« Urokkelig stod han og svarede ikke et Ord paa alle Spørgsmaal; men da vor store tyske Teosof til Slutning tav fornærmet, sagde han med kold og klangløs Stemme: »Men hvad, om Lucifer har Ret? - ?« Og paa intet Svar gensvarede han: