Dalgas, Ernesto Uddrag fra Dommedags Bog

Jeg har observeret, at medens Katolikken disputerer - om det skal være - tværs over Svælget, der skiller Lazarus fra den rige Mand, kommer der altid et Punkt for Protestanten, hvor Argumentet viger for Anatema. Saaledes ogsaa her. Thi uden alle Finter svarede min Teosof kun dette: »Gaa ad Helvede til!« Og dette tapre Gensvar virkede mere end, kan hænde, hele den store Tænkers Teodicé; 51 thi straks forsvandt min dunkle Følgesvend. - Om han fulgte Opfordringen, det kan jeg ikke sige.