Claussen, Sophus Sophus Claussens lyrik :

ERRATA

Fejlagtige kursiveringer af parenteser og lignende typografiske inkonsekvenser er ikke angivet:

I, 26, str. I, 1: lod glide > lod mig glide

I, 186, l. 22: note til > note

I, 188, l. 10: Kisten > Kisten i Tivoli

II, 5: På ny ved Østersøen > Paa (...)

II, 31: str. III, 5: røde > bløde

II, 148: Under L: Uttenreiter > Uttenreitter

II, 151: Under I en Park: Kunst-Politik > Kunst - Politik

II, 156, l. 3 udvides til: og Ft 27 (str. VI)

II, 165: Under K: Personerne genfindes (...). Sætn. udvides: jf. også TB VII Karnevallet

II, 173, sidste l.: Ki > Ki 5; optr. bd. IX

II, 230: Næstsidste str.: jer > jeg

II, 237: Næstsidste str.: mod > med

II, 248: Trediesidste str.: nede > ned

II, 248: Ml. (1823) og Sjølunds indskydes afsnitsbetegnelsen: X. Smst.: Noten: og (...) Frejas Sal (...) placeret efter noten til Sjølunds (...)
Smst. nederst: 216 > 218

II, 311: Bøger af > Bøger om

III, 63: sidste str.: Kunst > en Kunst

III, 72: øverste 1.: Min > Mine

III, 220: Bøger af > Bøger om

IV, 178: Digterens Endeligt under M A: 49 > 94

IV, 183: sidste l.: det > de

IV, 204: næstsidste l.: Ti > TB

IV, 215: fjerdesidste l.: signeret > signeres

IV, 216: tolvtesidste l.: vulga > vulgu

V, 122, l 7: Forutsætningen > Forudsætningen

V, 160: Under K til slut tilføjes: Slutn. cit. Ft 28

V, 173: Under K, før Jf. 19 indsættes: (...) møntes om, jf. 450 den samlede efterskr., s. 344

VI, 24, l. 5: hun har > hun har nu

VI, 90: Klodens Sange -, l. 3: kom > kun

VI, 146, l. 17: s. 122 > s. 128

VI, 180, l. 2: Medusa > Meduse og s. 195 > s. 210. Efter kommentaren tilføjes: Sidste str. cit. Ft 27

VII, 62: Under V til B: Q Morder rettes til: Mordet

VIII, Omslagets titel > Lyrikoversættelser (ryg og forside)

VIII, 154, l. 2: Claussen > Clausen

VIII, 188, l. 10: Mussetiske > Mussetske

VIII, 189, l. 18: selvfølgelig > selvfølgelig ikke

VIII, 189, sidste l.: hilsen > Hilsen