Claussen, Sophus Uddrag fra Fremad, fremad - hør Trommen gaar.