Claussen, Sophus Uddrag fra PORTRÆT AF FORAARET

Sving hende rundt og udtal: Milde Vaar!
Hun staar, som hun af Vaar og Blomster stjærnes.
Men nævn ej Judith - grusom; thi hun slaar
judæisk blodig strax sin Holofernes.