Claussen, Sophus Uddrag fra DET TABTE PARADIS

Vi har læst de tusind Bøger, og tilsidst blev al Ting klart.
207 Ak Vandringsmand og Ven, megen Uro var spart,
hvis trygt og rolig anbragt ved Evighedens Side
vi daglig fik forkyndt, hvad vi behøved at vide.