Claussen, Sophus Uddrag fra Det hændte ved Aarhundredets Slutning ...... Brydning